Sigortacılık Sektöründe Transfer Fiyatlandırması -2

12 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz VI. Çözüm Ortaklığı Platformu'nda PwC Türkiye Sigortacılık Hizmetleri Müdürü Eylem Kaplan'ın sigortacılık sektöründe transfer fiyatlaması, şirketlerin yükümlülükleri ve sigorta sektörüne özgü uygulamalar (Back office işlemleri, personel masraf yansıtmaları ve dosya başına alınan asistans ücretleri gibi yurtdışında bulunan ilişkili sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler için alınan bedeller ile ana merkezden yapılan masraf yansıtmaları) konusunda yaptığı sunumun son bölümü (Bu konuşmaya ait sunum dosyalarını http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=AgendaD&Id=1740 adresinde bulabilirsiniz)

Tarih: 25.01.2008 İzlenme Sayısı: 6937

İlgili Videolar