Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar -2

21.12.2006 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz "V. Çözüm Ortaklığı Platformu" nda PwC Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Murat Çolakoğlu'nun 2006 yılı dönemsonu işlemlerine ilişkin değerleme, reeskont, tahakkuk ve karşılıklar, ortaklara verilen borçlar, gelir-gider hesaplarının yansıtma hesaplarına intikali, KKEG, devreden yatırım indirimi, serbest bölge gelirlerine uygulanacak istisna, iştirak kazançları, emisyon primleri, yurt dışı inşaat ve onarım işleri, teknokentlere yönelik istisnalar, KV ve yatırım indirimi stopaj karşılıkları ile 2007 yılına ilişkin uyarı ve hatırlatmaları

Tarih: 25.06.2007 İzlenme Sayısı: 4867

İlgili Videolar